IMW7

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

PRZEDSZKOLAKÓW DO LAT 7 W SZACHACH

 

PATRONAT HONOROWY

Marszałek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

CEL ZAWODÓW

 • Wyłonienie Mistrza Przedszkolaków do lat 7 Warmii i Mazur w Szachach.
 • Wyłonienie Mistrzyni Przedszkolaków do lat 7 Warmii i Mazur w Szachach.
 • Propagowanie gry szachowej oraz aktywizacja dzieci poprzez uczestnictwo w turniejach szachowych.
 • Promocja szachów jako konkurencji sportowej.
 • Stworzenie możliwości uzyskania V i IV kategorii szachowej.
 • Promocja szachów jako formy edukacji matematycznej.
 • Promowanie zasad fair play w sporcie i w życiu.
 • Nauka zachowań w grupie rówieśniczej.
 • Promocja zdrowego trybu życia.
 • Promowanie regionu.

ORGANIZATORZY

 • Fundacja „Szalony Krasnolud” – organizator główny
 • UKS KOPERNIK Olsztyn
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

PARTNERZY

 • UKS Skoczek Elbląg
 • MKSz „Hetman-Pionier” Kętrzyn
 • Szachuś Krzysztof Budrewicz
 • Akademia Szachowa ROSZADA
 • Akademia Szachowa Mat Arkadiusz Kaczmarek
 • Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

PATRON MEDIALNY

 • Portal internetowy olsztyn24.com

TERMIN I MIEJSCE

 • Turniej rozegrany zostanie 13 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 18 w Olsztynie, ul. Żytnia 71.
 • Zapisy prowadzone są do 8 kwietnia 2019 roku. Osoby zgłoszone w tym terminie mają gwarantowany start w turnieju.
 • Potwierdzenie udziału w turnieju w godz. 9.00-9.45, rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 • Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 • Tempo gry wynosi P-30 (30 minut na partię dla każdego zawodnika).
 • W turnieju obowiązują zasady gry FIDE.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju mogą uczestniczyć:

 • dzieci – przedszkolaki z województwa warmińsko-mazurskiego, rocznik 2012 i młodsi;
 • zawodnicy, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia;
 • zawodnicy, którzy opłacą wpisowe przed rozpoczęciem rozgrywek.

WPISOWE

 • Uczestnicy turnieju opłacają wpisowe w wysokości 20 zł + 5 zł opłaty klasyfikacyjno-rankingowej.
 • Osoby zgłoszone po terminie, tj. po 8 kwietnia 2019, opłacają wpisowe w wysokości 30 zł + 5 zł opłaty klasyfikacyjno-rankingowej.
 • Płatność wpisowego gotówką w dniu turnieju.
 • Istnieje możliwość – dla wszystkich chętnych – wykupienia dwudaniowego obiadu (catering) w cenie 14 zł od osoby.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU

 • Zgłoszeń prosimy dokonywać na adres e-mail organizatora turnieju: biuro@ukskopernik.olsztyn.pl lub poprzez formularz zgłoszenia w systemie ChessArbiter
 • W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia, miejscowość oraz nazwę przedszkola.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 608 062 819.

NAGRODY

 • Puchary za zdobycie miejsc I-III w kategoriach dziewczęta oraz chłopcy.
 • Medale pamiątkowe i dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.
 • Nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników.

USTALENIA KOŃCOWE

 • Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice bądź opiekunowie prawni.
 • Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.
 • Organizatorzy zapewniają zawodnikom napoje i słodki poczęstunek.
 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.
 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny turnieju, którego decyzje są ostateczne.

 

Adresy kontaktowe organizatorów:

Arkadiusz Kawa, UKS KOPERNIK Olsztyn

tel. 608 062 819, biuro@ukskopernik.olsztyn.pl

Monika Wysocka-Kawa, Fundacja „Szalony Krasnolud”

tel. 608 689 782, fundacja@szalonykrasnolud.pl

 

Sędzia główny:

Paweł Orłowski, tel. 665 654 949, ori49@wp.pl

 

Wzięcie udziału dziecka w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków do lat 7 w Szachach na zasadach określonych w Komunikacie organizacyjnym Mistrzostw.

 2. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków do lat 7 w Szachach oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000) w celu przeprowadzenia Mistrzostw. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 3. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków do lat 7 w Szachach zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów i partnerów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków do lat 7 w Szachach.