Szachowy Cykl Grand Prix „Szalonego Krasnoluda” 2018 dla Dzieci

Regulamin Szachowego Cyklu Grand Prix „Szalonego Krasnoluda” 2018 dla Dzieci

ORGANIZATORZY

 1. FUNDACJA SZALONY KRASNOLUD KRS 0000555496 – organizator główny.

 2. SZACHUŚ Krzysztof Budrewicz – współorganizator.

 3. UKS KOPERNIK Olsztyn – współorganizator.

CEL

 1. Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród dzieci i mieszkańców Olsztyna.

 2. Promowanie miasta.

 3. Nauka szachowego savoir-vivre.

 4. Przestrzeganie zasad fair play.

 5. Nauka zachowań w grupie.

 6. Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

TERMINY I MIEJSCE

Zawody z cyklu Grand Prix Szalonego Krasnoluda 2018 rozegrane zostaną w dniach:

 1. Wiosenny Turniej Szachowy – 14 kwietnia 2018, w godzinach 10.00-14.00 (zgłoszenia do 12 kwietnia 2018)
 2. Letni Turniej Szachowy – 9 czerwca 2018, w godzinach 10.00-14.00 (zgłoszenia do 7 czerwca 2018)
 3. Jesienny Turniej Szachowy – 20 października 2018, w godzinach 10.00-14.00 (zgłoszenia do 18 października 2018)
 4. Mikołajkowy Turniej Szachowy – 8 grudnia 2018, w godzinach 10.00-14.00 (zgłoszenia do 6 grudnia 2018)

w lokalu Fundacji Szalony Krasnolud przy ul. Kołobrzeskiej 30 w Olsztynie, I piętro.

UWAGA!!! Potwierdzenie osobiste udziału w dniu Turnieju na miejscu do godz. 9.45.

SYSTEM ROZGRYWEK

Zawody rozegrane zostaną w jednej grupie OPEN – wyniki będą wyszczególniane na:

 1. Grupa I – klasy I-III szkół podstawowych, do tej grupy włączone zostaną przedszkolaki.

 2. Grupa II – klasy IV-VI szkół podstawowych.

UWAGA!!! Zawodnicy kończą cykl GP w grupie wiekowej, w której go zaczynali.

UCZESTNICY

Dzieci – uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolne, uczęszczające na zajęcia szachowe minimum pół roku przed terminem każdego Turnieju z cyklu.
Liczba miejsc ograniczona do 70 osób. Decyduje data zgłoszenia.

TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie:

 1. 7 rund, tempem 10 minut na zawodnika – przy liczbie zawodników do 40 osób.

 2. 9 rund, tempem 10 minut na zawodnika – przy liczbie zawodników powyżej 40 osób.

PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

 1. Wyniki partii oceniane są następująco:

  a) wygrana – 1p

  b) remis – 0,5 p

  c) porażka – 0 p

 2. Przy równej liczbie punktów o kolejności miejsc decyduje:

  a) Mały Buchholz

  b) Duży Buchholz

  c) Berger

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. W trakcie każdego Turnieju wyłonieni zostaną zwycięzcy:

  a) najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec Grupy I;

  b) najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec Grupy II.

 2. Dla najlepszych przewidziane są puchary i/lub medale.

 3. Każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom.

 4. Zwycięzcy cyklu Grand Prix (miejsca I-III) w każdej Grupie otrzymają upominki w postaci gier „bez prądu”.

WPISOWE

 1. Na każdy Turniej obowiązuje wpisowe w wysokości 10,00 złotych.
 2. Członkowie UKS Kopernik Olsztyn wpłacają wpisowe w wysokości 5,00 zł
 3. W przypadku zgłoszeń dokonanych po terminie rejestracji zawodników – wpisowe wynosi 20,00 zł.
 4. Wpisowe płatne jest gotówką w dniu Turnieju.
 5. W przypadku uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie Turnieju/Turniejów wpisowe nie będzie pobierane. Informacja o ewentualnym odstąpieniu od wpisowego podana zostanie na tydzień przed terminem każdego Turnieju na Facebooku Organizatora głównego.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń uczestników można dokonywać mailowo: fundacja@szalonykrasnolud.pl lub przez system ChessArbiter.
 2. Informacja o liczbie wolnych miejsc na dany Turniej podana zostanie przed terminem każdego Turnieju na Facebooku Organizatora głównego.
 3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o wpisaniu na listę uczestników decyduje data zgłoszenia, jednocześnie uczestnictwo w turnieju będzie możliwe po potwierdzeniu osobistym udziału w dniu rozgrywek do godziny 9.45.
 4. Wzięcie udziału szachisty w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz:
 • Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Szachowym Cyklu Grand Prix „Szalonego Krasnoluda” 2018 dla Dzieci na zasadach określonych w Regulaminie Turnieju.
 • Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatora Szachowego Cyklu Grand Prix „Szalonego Krasnoluda” 2018 dla Dzieci oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu jego przeprowadzenia. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.
 • Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Szachowego Cyklu Grand Prix „Szalonego Krasnoluda” 2018 dla Dzieci zarejestrowanych podczas Turnieju oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych Organizatorów, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Szachowego Cyklu Grand Prix „Szalonego Krasnoluda” 2018 dla Dzieci oraz związanych z działalnością statutową Organizatorów.